Γεοσκώληκες

Φωτογραφία από sarahharding από το Pixabay

Οι Κύκλοι Εξέλιξης στην προσπάθεια τους να αναβαθμίσουν και να εμπλουτίσουν με φυσικό τρόπο το έδαφος των δύο κήπων που διαμορφώνουν και συντηρούν, έχουν έναν εξαιρετικό σύμμαχο που γνωρίζει τα μυστικά του εδάφους παρά πολύ καλά, από πρώτο χέρι θα λέγαμε και δεν είναι άλλος από τον γεωσκώληκα. Τους χιλιάδες γεωσκώληκες για την ακρίβεια, που εκτρέφονται συστηματικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον (κάδοι εκτροφής και κομποστοποίησης) αλλά και στο φυσικό τους περιβάλλον, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες που θα ευνοούσαν την αύξηση των πληθυσμών τους (εδαφοκάλυψη, οργανική βιολογική λίπανση). Στον Κήπο της Κάλμης φιλοξενούνται σκυριανά άλογα η κοπριά των οποίων, επεξεργασμένη, αποτελεί τη βασική λίπανση των κήπων. Μέρος αυτής της κοπριάς μετατρέπεται με τη βοήθεια των γεωσκωλήκων σε υψηλής ποιότητας βιολογικό λίπασμα-εδαφοβελτιωτικό το οποίο το χρησιμοποιείται κυρίως στους λαχανόκηπους και στο φυτώριο.